Vyjádření zastupitelů před volbami, cca 18. 9.

Následující úryvky jsou sesbírány z příspěvků a komentářů ve skupině „Územní plán Šenova“ na Facebooku. Bude zajímavé sledovat, jak se bude situace vyvíjet v kontrastu s tehdy uveřejněnými nápady. Prozatím to na žádný výbor ani dialog s veřejností nevypadá, když na čtvrtek 8. 11. je naplánováno nové hlasování o schválení územního plánu.

Citace:

Dobrý den, několik důvodů proč jsem nepodpořil zařazení územního plánu na jednání zastupitelstva: 1. V rámci zaslaných materiálů pro zastupitelstvo jsou dokumenty obsahující připomínky a námitky vznesené občany v rámci projednávání územního plánu a tyto dokumenty mají dohromady 162 stran. V případě, že by město zvolilo správnou strategii při postupu pak by u drtivé většiny byla poznámka, že se podařilo těmto námitkám/připomínkám vyhovět, ať již z části či úplně. Avšak obrovské množství obsahuje poznámku, že zastupitelstvo k nim nemá přihlížet (např. proto, že došly pozdě) anebo jim má rovnou nevyhovět a zamítnou je. Jako zastupitel se cítím být vázán požadavky občanů a jejich řešením, nikoli odmítáním. Pokud by zůstalo k zamítnutí cca 10 námitek, které nemají smysluplné řešení, pak bych pro územní plán hlasoval, ale takto nikoli. 2. Nejsem přesvědčen, že by území na Volenství mělo jen jedno řešení, které je nyní prezentováno. Proč vlastník nekomunikuje řádně s městem a neřeší všechny náležitosti? Zároveň mám pocit, že nový územní plán je v některých bodech pro území příliš vstřícný. Nesdílím obavy, že by developer hned začal stavět dle starého územního plánu a studie, kdyby chtěl, tak už dávno staví. Pro tuto lokalitu je nezbytně nutné znovu sednout za jednací stůl a projednat vhodný postup a komplexní vývoj. Nikde ve světe se nestaví bez vzájemné kooperace mezi městem a investorem a nerad bych toto dělal v Šenově. Vždyť kdo bude bydlet přímo naproti překladiště, proč raději tam nejsou např. budovy pro administrativu? Proč není vyřešena etapizace pomocí rezerv apod.? Vždyť rozvoj území s ohledem na jeho velikost může být pozvolný a citlivý pro své okolí.
3. Nesouhlasím s tvrzením některých, že bylo lepší vydat územní plán a pak čekat na přezkum a řešit problémy v území pomocí změn územního plánu. Tento postup je jednak značně neseriózní vůči obyvatelům a zároveň jeho výsledek nelze odhadnout. Nemluvě o časové náročnosti. 4. Proto nadále v souladu se svým vystoupením v rámci jednání zastupitelstva trvám na tom, že územní plán by měl být vrácen k dopracování. S ohledem na množství námitek toto nešlo udělat na jednání zastupitelstva, neboť zastupitelstvo musí dát pokyn co konkrétně má být dopracováno. Proto postup spočívající ve stažení materiálu z jednání bylo správné. Pevně věřím, že po volbách bude dosaženo napříč politickými stranami dohody o dalším postupu. Bude připraven pokyn k dopracování návrhu územního plánu a ten bude následně znovu projednán s veřejností a vydán. Vždyť stávající územní plán platí minimálně do konce roku 2022 a je tedy časový prostor čtyř let na řádné dokončení. Jsem zvyklý dělat věci pořádně a věřím, že tento postup se vyplatí i městu ve vztahu k jeho občanů.

Jiří Revenda


Já si dovedu představit že bude po volbách například ustanoven výbor pro UP. Dodnes měl vše na starosti pan Ing. Blažek. Za ten čas, který měl to rozhodně nezvládl. Výbor my mohl vše za pomoci dialogu narozdíl od monologu pana Ing. Blažka dotáhnout k všeobecně spokojenosti. Bohužel nikdy všechny neuspokojite.

Jiří Tvardek


Po včerejším emotivním odpoledni v zasedacím sále MěÚ a apelu na názory a vysvětlení nás zastupitelů na těchto stránkách jsem svůj názor změnil. Úvodem bych chtěl sdělit, že s podobným scénářem průběhu jednání jsem nebyl do poslední chvíle seznámen. Bod o vyřazení ÚP nebyl na programu jednání. Ani ze zákulisí jsem tyto informace neměl a podle překvapivých výrazů a reakcí, asi málokdo z řad zastupitelů. Důvod mého hlasování byl dán několika faktory, které ve stručnosti shrnu v těchto bodech. 1) Přestože se již mnoho let zpracovává nový návrh ÚP, mělo být tomuto záměru a změnám věnována větší publicita, např. v šenovském oběžníku, nebo na webových stránkách města, zveřejnění na úřední desce je podle mého subjektivního názoru nepostačující a neodpovídající zásahu do krajiny a místní výstavby, přestože je lege artis v souladu se zákonem. 2) Názory mnoha občanů, kteří mne v této záležitosti s nelibostí a nespokojeností kontaktovali a žádali mne o vysvětlení, nebo o případnou nápravu stavu věci. 3) Jednání stranického klubu, kde padlo jednoznačné doporučení!!!, tedy nic pro zastupitele závazného, jak se k záležitosti postavit. 4) Kdyby tento bod neprošel a on by o jeden hlas neprošel, došlo by pravděpodobně ke zdlouhavému, emotivnímu jednání, které by mohlo skončit rozhodnutím pod tlakem emocí a bez nadhledu a racionálního úsudku. 5) Mé přesvědčení, že tak zásadní bod by neměl být na programu posledního jednání zastupitelstva. Závěrem bych chtěl říci, že cca v dubnu 2017 jsem na osobních stránkách FB upozorňoval veřejnost na toto téma, opakovaně apeloval na občany, ať si zkontrolují své pozemky, toto je stále v historii dohledatelné a já osobně jsem o tom i s mnohými občany hovořil (ale nemohu znát všechny). Sám jsem si musel své pozemky ošetřit písemnou námitkou, být přítomen veřejnému projednání a bylo mi za několik měsíců v této záležitosti vyhověno. Veškerá komunikace s panem starostou Blažkem byla vždy, stran informací, nejen mých požadavků, naprosto vstřícná a důsledná. Cítím závěrem trochu vnitřní rozpor, já se o své osobní záležitosti postaral v souladu se zákony, mnozí ne. Proč se tato záležitost řeší emotivně až na poslední chvíli? Skutečně jen chyba případné, nedostatečné informovanosti? Nebo je tam i jiný vliv? S pozdravem a přáním hezkého večera.

Martin Stolař


Dobrý večer, jsem rád, že vznikla tato aktivita občanů, jelikož je to město občanů Šenova. Atmosféra je velmi emočně vypjatá a věřte že nebylo dopředu domluvené žádné představení. Osobně jsem se snažil otevřít prostor pro diskuzi v místě kde dle jednacího řádu nemá být. Mým omylem bylo, že jsem otevřel diskuzi o Volenství nikoli o tom proč má být územní plán zařazen na jednání zastupitelstva. Bohužel zástupci některých stran přišli již předem rozhodnuti. Netvrdím, že uzemní plán měl být schválen, ale mělo se o něm jednat a pak rozhodnout. Nevím proč toto zastupitelstvo nemohlo územní plán vrátit k dopracování ale to příští může?? Tak se mohlo na plánu pracovat, tak leží u ledu. Nový plán nebyl sto vzniknout za 8 let a Ti kteří ho uložili k ledu měli na něj od začátku nemalý vliv. Nevíme jak závažné připomínky to byly. Jednu jsem zaslechl – stěhování vlakového nádraží blíže k mostům – investice v řádů několika milionů korun z rozpočtu města. …….Co bylo bylo, vítám Vaši aktivitu a souhlasím s prosazením povinnosti zveřejnit důležitá jednání města nejen na úřední desce ale také na sociálních sítích.

Josef Kopecký


Vyjádření p. Miklendové, architekty pořizující nový územní plán: http://www.mesto-senov.cz/informace-ing-miklendova

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *