Studie Volenství II

Rozparcelování pole na Volenství se táhne již dlouhou dobu, konkrétně od roku 2009. Nejdříve byla v roce 2011 vypracována územní studie Volenství I, která byla vytvořena relativně kvalitně a férově, s ohledem na poměry mezi typy půd, vybaveností obce atd (více o tom na podstránce „O územním plánu„). Studie obsahovala nejprve 30, později 103 parcel pro výstavbu rodinných domů a developerovi zřejmě došlo, že se mu v tomto počtu stavět nevyplatí.

Proto v roce 2016 vznikla územní studie Volenství II, která obsahovala 168 logicky menších parcel, se sousedními parcelami dokonce 197 domů, ale chybí v ní množství důležitých prvků z první studie – urbanisticky zajímavé řešení, veřejná prostranství, odhlučňovací val s výsadbou od ul. Volenské, cyklostezky, chodníky a další prvky.

Studie se tak z logické a vyhovující formy posunula na zcela absurdní a nevyhovující „paskvil“, prostředek pro rychlý výdělek developera bez ohledu na kvalitu života nových občanů i těch stávajících.

Nová studie nesplňuje nebo přímo porušuje řadu faktorů, zejména co se ekologie a urbanistického rozvoje obce týče.


Připravili jsme stručnou SWOT analýzu o studii (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). V této studii jsou zpracovány výhody a nevýhody připravované výstavby.

—> SWOT analýza


Volenství I

Územní studie Volenství I - Šenov
Územní studie Volenství I – Šenov

První studie byla navržena relativně lépe. Poměr zastavěného území a veřejných prostranství byl více zachován v rámci studie.

Návrh obsahoval množství veřejných ploch, odhlučňovací val od překladiště, cyklostezku, chodníky, parkovací místa.

Odkaz na dokumenty o studii Volenství ZDE

Volenství II

Územní studie Volenství II - Šenov
Územní studie Volenství II – Šenov

Aktuální studie Volenství II (schválená v lednu 2017 Magistrátem města Ostravy) je na první pohled odlišná a zmenšené parcely rozhodně nepůsobí jako místo pro kvalitní bydlení potenciálních zájemců.

Odkaz na dokumenty o studii Volenství II ZDE

 • místo 6 řad je zde 9 řad parcel (celkem 197 oproti 103 v první studii)
 • přibylo více cest (kvůli zachování poměru mezi zastavěným a „veřejným prostorem“)
 • přibyla retenční nádrž (škaredé betonové jezero a množiště hmyzu)
 • chybí odhlučňovací val od překladiště (snížená kvalita života)
 • chybí cyklostezka
 • chybí veřejná prostranství, chodníky, parkovací plochy u cest

Další argumenty možnosti jak napadnout studii kromě výše uvedených:

 • velmi reálná možnost záplav domů u nádraží, ul. Šajarská Frýdeckým potokem
 • zabrání zemědělské půda nejvyšší bonity – měl by převládat veřejný zájem k převodu
 • půdní vrty použité u studie jsou ze 60. let z oblasti VOKD
 • na poli sídlí chráněná čejka chocholatá, v potoce je bobr
 • znečištění okolního prostředí olejnatými látkami z parkovacích ploch
 • hluk z výstavby na 10 a více let
 • hluk z překladiště, průmyslové zóny, vlaku
 • kritické zhoršení dopravy (napojení na Frýdeckou, přejezd železničního přejezdu)
 • a mnoho dalších faktorů, které jsou jednoznačně proti studii…

Odkaz na dokumenty o obou studiích ZDE

Jaká je aktuální situace?

Podle většiny orgánů, které jsme navštívili, s aktuální podobou studie Volenství II nejde mnoho udělat bez dialogu s vlastníkem, který ovšem komunikuje přes prostředníky a jeho zájmy jsou velmi nečitelné.

Cílů kterých se snaží vlastník dosáhnout může být několik:

 • skutečná výstavba 197 domů a následný prodej
 • stavba dům po domu (tato varianta připadá v úvahu, pokud nemá investor dostatek peněz)
 • pouhé vymámení pokuty za ušlý zisk po městu Šenov
 • získání dotace na sociální bydlení a výstavba sociálních domů, bytů

Máme v plánu vyvíjet tlak na všech důležitých místech za účelem změny studie Volenství II minimálně do podoby studie Volenství I, ideálně pak zamezení stavby zcela.

Co můžeme dále dělat?