Další postřehy

 1. Změny v Územním plánu Šenova 1 – 15
 2. Registrační list územního plánu nebo jeho změny
 3. Seznam změn ÚP
 4. Katalog bonity půdy
 5. 27.2.2017 
  Magistrát města Ostravy – Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

  Sdělení k možnosti využití pozemků z hlediska Územního plánu obce Šenov.
  V závěru dokumentu se uvádí
  … Výsledná podoba územního plánu po projednání se může od dnešního stavu lišit, proto nemůžeme s určitostí říct, zda v budoucnu nedojde na daných pozemcích ke změně způsobu využití.
  Územní studie Volenství II byla zaregistrována 11.1.2017.
  Přesto Magistrát měsíc poté připouští, že se v rámci územního plánu může změnit způsob využití na daných pozemcích.
  Zajímavý pohled, vzhledem k tomu, že za obecně platné je bráno vyjádření obce – územní studii musíme respektovat.
  V souvislosti s tímto se tedy nabízí další otázka – jestliže kromě územní studie Volenství II existují i zaregistrované územní studie
  Šenov – K Potoku
  http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=66549318
  Lokalita v Dědině
  http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=66549318
  Jak to, že tyto se v návrhu nového územního plánu respektovat nemusejí, a obci v souvislosti s tímto sankce od investorů nehrozí? Kdo rozhodl a na základě čeho, že územní studie Volenství II bude respektována v plném rozsahu, a ostatní zaregistrované územní studie ne?