Odkazy na „paragrafy“

1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU se zaměřením na problematiku územního plánování

Projednání a schvalování územní studie

Smlouvy obcí s investory

Zákon o obcích – zastupitelstvo obce – § 69

Zastupitel – střet zájmů při hlasování o územním plánu

Obrana proti omezení vlastnického práva v územním plánování a poskytnutí náhrady

Náhrady z omezení zastavitelnosti pozemků – strašák do zelí nebo reálná hrozba?

Územní plány a správní soudy

Aktuální judikatura související s územním plánováním

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Zásada subsidiarity a minimalizace zásahu

Dodržení zásady proporcionality

6 doporučení pro přijímání a aktualizace územních plánů

Nepřiměřený rozsah vymezení zastavitelných ploch

Obecné požadavky územního plánování – Arnika

Kvalitní půda nemůže být odňata z půdního fondu, pokud není prokázán veřejný zájem

O územním plánování stručně a jasně

Kritika Metropolitního plánu je zdrcující. Arnika žádá odvolání ředitele IPR Boháče a propuštění architekta Kouckého
Metropolitní plán nejenže narazil na kategorický odpor městských částí, ale navíc odporuje zákonům
Cílem územního plánování je dosáhnout kompromisu mezi zájmy developerů a vlastníků nemovitostí, obyvateli města a ochranou veřejných zájmů. Ředitel IPR ani hlavní architekt v tomto smyslu nezvládli své role. Jejich dílo rozdělilo Prahu jako žádný dokument nikdy předtím.