Kdo jsme

Jsme šenovští občané, kteří se dosud málo zajímali o veřejné dění ve své obci. Neměli jsme zkušenost s připravováním územního plánu. Nevěděli jsme, že je potřeba zbystřit, když se mění územní plán, protože jinak se může stát, že na pozemcích zamýšlených ke stavbě může být nově postaveno například již jen dětské hřiště. A podle současné legislativy je to takto v pořádku.

Jsme rozhořčeni nad tím, že investor plánuje na Volenství využít maximální plochu svých pozemku k výstavbě rodinných domů a v důsledku toho jsou pak nutné prostory občanské vybavenosti v návrhu ÚP umístěny na pozemcích jeho sousedů. Máme obavy, že naše město bude již trvale zatíženo výstavbou bez kvalitní urbanistické koncepce, která se nebude líbit jeho stávajícím ani novým obyvatelům.

Nebojujeme proti tomu, aby se na Volenství nestavělo vůbec. Ale nechceme, aby se stavělo podle studie Volenství II. Usilujeme o to, aby tato studie byla revidována a připravena kvalitněji a ohleduplněji k životnímu prostředí a stávajícím obyvatelům Šenova.

Nejsme protagonisté žádné politické strany ani nechceme dehonestovat práci stávajícího vedení města a jeho zastupitelů. Není v naší režii, že o novém územním plánu se má jednat právě před volbami do obecního zastupitelstva. 

Tyto stránky slouží jako naše výzva občanům, abychom se společně zajímali o veřejné dění v Šenově, diskutovali se zastupiteli, jaké výhody a nevýhody přináší nový územní plán a abychom upozornili na nevýhody a rizika případné výstavby na Volenství. Podporujeme kultivovaný dialog a demokratické principy při rozhodování o veřejných záležitostech. Budeme rádi za vaši podporu!

Martin Tomis
Jana Kozáková
Jan Kotlář
Jarmil Kotlář
Šimon Kozák
Bedřiška Fikáčková
Antonín Karas