Časová osa schvalování

 1. 2008-09-25 15.zasedání zastupitelstva

  – změna č.4 Územního plánu Šenov týkající se možnosti zástavby Volenství
  2008-09-25 15.zasedání zastupitelstva

 2. 2008-11-25 schůze rady města
 3. 2008-12-04 16.zasedání zastupitelstva
 4. 2009-02-12 Obec Šenov – 17.zasedání zastupitelstva
 5. 2011-03 Územní studie Šenov Volenství I 6. 2011-03-25 Krajský úřad – Koordinované stanovisko k návrhu zadání územního plánu Šenova

 7. 2011-04 Návrh zadání Uzemního plánu Šenova
 8. 2011-04-26 Zaevidování Územní studie Volenství I
 9. 2011-04-26 Územní studie Šenov Volenství I
 10. 2013-03-28 Magistrát města Ostravy – Odbor řivotního prostředí – inženýrské sítě studie Volenství I


 11. 2013-04-02 Záporné stanovisko Magistrátu města Ostravy – útvaru hlavního architekta k inženýrským sítím studie Volenství I
 12. 2013-08-23 Zadávací dokumentace zpracování návrhu ÚP Šenov
 13. 2013-08-23 Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného „Zpracování návrhu Územního plánu Šenova“
 14. 2013-10-23 Smlouva o dílo na zpracování návrhu Územního plánu Šenova
 15. 2013-11-13 Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce „Zpracování územního plánu Šenova“
 16. 2015-03-09 Krajský úřad – nesouhlasné stanovisko k návrhu Územního plánu Šenov

 17. 2015-07-20 Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování návrhu Územního plánu Šenova


 18. 2017-01-11 Schválení registrace územní studie Šenov – Volenství II
 19. 2017-02-27 Magistrát – Útvar hlavního architekta – možnost využití pozemků – MSK2036_oznameni.zip – oznámení – vyjádření ÚHA

 20. 2017-02-27 Magistrát – Útvar hlavního architekta – možnost využití pozemků – MSK2036_oznameni.zip – oznámení – natura

 21. 2017-04-20 Krajský úřad – inženýrské sítě – zastavení posuzování

 22. 2017-09-01 – Krajský úřad – inženýrské sítě


  Strana 9

  Strana 11

  Strana 12
  Strana 15


  Strana 21


 23. 2018-03 – Územní plán Šenov – SEA – vyhodnocení vlivu na životní prostředí
  SEA = strategické hodnocení vlivů na životní prostředí
  Strana 12

  Strana 14

Strana 18

Strana 19


Strana 26

Strana 33
Stránka 41