Co můžeme dělat?

Územní plán je ve velmi pokročilém stavu (18. 9. se na jednání zastupitelstva bude pravděpodobně hlasovat o schválení či neschválení) a územní studie Volenství II je schválená magistrátem.

Na poslední společné schůzi veřejnosti 22. 7. 2018 zazněla následující doporučení:

  1. Informujte všechny, kteří o problematice změny pozemků, nové podoby územního plánu a začleněných studií ještě neví, případně rozšiřujte jejich povědomí. Informace jsou zde na webu nebo ve skupině na Facebooku „Územní plán Šenova„.
  2. Můžete využít informační leták, který na problematiku upozorňuje a má vzbudit zájem obyvatel Šenova, kteří o problematice dosud neví.
  3. Napište krátký protest (třeba otevřený dopis, můžete připojit podpisy dalších občanů) a adresujte jej zastupitelstvu (nikoliv starostovi).
  4. Dostavte se na hlasování zastupitelstva 18. 9. 2018 a vyjádřete svůj nesouhlas v úvodním slovu (každý občan má na něj nárok jednotlivě).

Velkým problémem a důvodem případného schválení může být fakt, že mnozí zastupitelé nemají detailní informace.

Jak je to možné?

Materiály okolo návrhu územního plánu se datují do roku 2008, spisy mají stovky, možná tisíce stránek. Ne každý ze zastupitelů tak měl možnost všechny materiály studovat podrobně. A bez stavebního vzdělání je studium materiálu o to složitější.

Jednotlivé zastupitele je tak třeba informovat o vašem osobním pohledu a předložit jim argumenty, proč by se měli zajímat o územní plán a proč by měla být revidována studie Volenství II.

Informace a tlak by ale měl přicházet ze všech stran, zejména od nás, občanů.

Děkujeme za podporu 🙂